Naujiena

Skelbiamas pakartotinis aukcionas nekilnojamam turtui parduoti

2023 09 04

Skelbiamas pakartotinis aukcionas nekilnojamam turtui parduoti
Aukciono organizatorius – VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras.
                   Parduodamas turtas – Pastatas – Sveikatos priežiūros centras (unikalus Nr. 3398-3008-9011, paskirtis – gydymo, bendras plotas 143.98 kv. m), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3398-3008-9022, paskirtis – pagalbinio ūkio, bendras plotas 67 kv. m), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3398-3008-9033, paskirtis – pagalbinio ūkio, bendras plotas 39 kv. m), kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (unikalus Nr. 3398-3008-9044, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai – (kiemo įrenginiai), žemės sklypas (unikalus Nr. 3345-0003-0061, kadastro Nr. 3345/0003:61, plotas – 0,3780 ha, paskirtis – kita, žemės sklypo  naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos), esantys Šlaito g. 1, Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav.
                   Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).
                   Pradinė pardavimo kaina – 37 890 Eur, iš jos: pradinė statinių pardavimo kaina –      32 580 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 5 310 Eur.
                   Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.
                   Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 3 789 Eur.
                   Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50 Eur.
                  
Turto apžiūra – 2023 m. rugsėjo 19 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su atsakingu už turto apžiūrą tel. 8 686 10 260, el. paštas: albinas.celkonas@pspc.lt.
                   Registracijos dalyvauti aukcione pradžia 2023-09-18 00.00 val., pabaiga 2023-09-20 23.59 val.
                   Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (įstaigos kodas 193107218) sąskaitos Nr. LT527300010002213533, AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).
                   Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.
                   Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
                   Aukciono data ir laikas: pradžia 2023 m. rugsėjo 25 d. 9 val., pabaiga 2023 m. rugsėjo 26 d. 13.59 val.
                   Aukciono vykdymo būdas – Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt.
                   Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir el. paštu aldona.jegeleviciene@pspc.lt atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.
                   Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos). Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (įstaigos kodas 193107218) sąskaitos Nr. LT527300010002213533, AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000.
                   Atsiskaitymas už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
                   Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, todėl aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
                   Organizuojant naują to paties turto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo aukcione įsigyto turto kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.
                   Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Giedrė Ilgūnaitė, tel. (8 687) 51961, el. p. giedre.ilgunaite@pspc.lt.
Informacija atnaujinta 2023-09-04 16:47