Veiklos sritys

   Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės, ar savivaldybės turto ir lėšų įsteigta Alytaus rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga.

   PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais, įstaigos ir dalininko (savininko) priimamais sprendimais (įsakymais) ir įstatais.

   Įstaigos steigėja ir dalininkė (savininkė) Alytaus rajono savivaldybės taryba. Įstaigos buveinė: finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo Naujoji g. 48, Alytus. Įstaiga įregistruota 1997-09-25. Sveikatos priežiūros veiklą apibrėžia 1999-06-30 asmens sveikatos priežiūros licenzija Nr. 367, išduota Valstybinės akreditavimo tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

   Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:  gerinti žmonių sveikatą, sumažinti mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys yra:

  • slaugos ligoninių veikla;
  • bendros praktikos gydytojų veikla;
  • kita gydytojų veikla;
  • bendroji (terapinė) odontologų veikla;
  • vidurinio medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse;
  • medicinos laboratorijų veikla;
  • kita įstatymais neuždrausta veikla.

   Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotas ir specializuotas kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines paslaugas Alytaus miesto ir rajono gyventojams. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose. Esant reikalui, asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visos respublikos gyventojams, užsieniečiams, asmenims be pilietybės.

Informacija atnaujinta 2020-09-04 10:17