Projektai

ES_logotipas

Įstaiga vykdo šiuos projektus:

"Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje" Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0009

Projekto vykdytojas VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo įgyvendinti Projektą NR. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0009 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.
               2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ tikslams pasiekti ir nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, sudarančios iki 158.763,00Eur iš bendros 172.142,73Eur projekto vertės.
               – Projekto vykdytojas projektą vykdo be partnerių ir įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti tinkamas finansuoti išlaidas ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.
               Projekte numatoma:
               VšĮ Alytaus r. savivaldybės PSPC patalpų atnaujinimas ir reikalingos įrangos pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti šeimos gydytojų kabinetams, įsigijimas, tikslinės transporto priemonės įsigijimas slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugoms teikti namuose. Pakaitinio gydymo ir DOTS kabineto įrengimas.
Projektu planuojama gerinti Alytaus rajono gyventojams paslaugų prieinamumą, vykdant kraujotakos sistemos ligų, vaikų ligų, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus  gyventojų ligų profilaktikos ir prevencijos srityse. Taip pat ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo, tuberkuliozės tęstinio gydymo (DOTS), slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos prieinamumo didinimo srityse.
Plakatas

"Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas"

Projekto tikslas. Padidinti priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone, taip siekiant sumažinti savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei išvengti atsparių vaistams tuberkuliozė formų.

Alytaus rajono savivaldybės gyventojų, nukreiptų į savivaldybės DOTS kabinetą, aprūpinimas maisto talonais, siekiant užtikrinti savalaikį ir nenutrūkstamą gyventojų lankymąsi kabinete ir tuo pačiu mažinti tuberkuliozės epidemiologinę situaciją

DOTS projektas

Projektas "Integrali pagalba į namus Alytaus rajone"

Projekto tikslas - teikti socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose neįgaliems asmenims ir teikti konsultacijas juos prižiūrintiems šeimos nariams.

Itegrali slauga

 
Projektas ENI-LLB-2-356 "Sveikatos paslaugų stiprinimas Alytaus ir Voronovo rajonų nutolusiose vietovėse"
Alytus-Voronov
Informacija atnaujinta 2021-01-15 13:26