Projektai

Įstaiga vykdo šiuos projektus:

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse
Projektas-Integrali-slauga

"Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje" Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0009

Projekto vykdytojas VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo įgyvendinti Projektą NR. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0009 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.
               2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ tikslams pasiekti ir nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, sudarančios iki 158.763,00Eur iš bendros 172.142,73Eur projekto vertės.
               – Projekto vykdytojas projektą vykdo be partnerių ir įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti tinkamas finansuoti išlaidas ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.
               Projekte numatoma:
               VšĮ Alytaus r. savivaldybės PSPC patalpų atnaujinimas ir reikalingos įrangos pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti šeimos gydytojų kabinetams, įsigijimas, tikslinės transporto priemonės įsigijimas slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugoms teikti namuose. Pakaitinio gydymo ir DOTS kabineto įrengimas.
Projektu planuojama gerinti Alytaus rajono gyventojams paslaugų prieinamumą, vykdant kraujotakos sistemos ligų, vaikų ligų, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus  gyventojų ligų profilaktikos ir prevencijos srityse. Taip pat ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo, tuberkuliozės tęstinio gydymo (DOTS), slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos prieinamumo didinimo srityse.
Plakatas

"Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas"

Projekto tikslas. Padidinti priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone, taip siekiant sumažinti savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei išvengti atsparių vaistams tuberkuliozė formų.

Alytaus rajono savivaldybės gyventojų, nukreiptų į savivaldybės DOTS kabinetą, aprūpinimas maisto talonais, siekiant užtikrinti savalaikį ir nenutrūkstamą gyventojų lankymąsi kabinete ir tuo pačiu mažinti tuberkuliozės epidemiologinę situaciją

DOTS projektas

Projektas "Integrali pagalba į namus Alytaus rajone"

Projekto tikslas - teikti socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose neįgaliems asmenims ir teikti konsultacijas juos prižiūrintiems šeimos nariams.

Itegrali slauga

 
Projektas ENI-LLB-2-356 "Sveikatos paslaugų stiprinimas Alytaus rajono nutolusiose vietovėse"
Mobiliu ambulatoriju projektas
VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-2-356 „Sveikatos paslaugų stiprinimas Alytaus rajono nutolusiose vietovėse“
Projekto tikslas: skatinti socialinių ir kitų paslaugų prieigą pažeidžiamoms grupėms Programos teritorijoje.
Projekto biudžetas: 432.807,62 Eur (ES finansavimas - 389.526,91 Eur).
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2020 m. balandžio 9 d. – 2022 m. balandžio 8 d.).
Partneriai inicijavo bendrą projektą siekdami spręsti panašias problemas, su kuriomis susiduriama Alytaus ir Voronovo rajonuose –  sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybės užtikrinimas kaimiškose vietovėse, ypač teikiant paslaugas pažeidžiamoms grupėms, turinčioms ribotas fizines ir finansines galimybes lankytis didžiųjų miestų sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos paslaugų teikimas nutolusiose vietovėse – kompleksinė problema.
Neužtikrinant tinkamai paslaugų kokybės ir prieinamumo, blogėja gyventojų sveikatos būklė, mažėja jų konkurencingumas darbo rinkoje, didėja socialinė atskirtis, mažėja jų socialiniai įgūdžiai nedalyvaujant visuomeniniame socialiniame ir kultūriniame gyvenime, švietime. Norint išspręsti minėtas problemas, būtina tobulinti sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę kaimo vietovėse pažeidžiamoms grupėms įgyvendinant šį projekte numatytas veiklas.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti įrangą ir transporto priemones, kurios pagerintų pacientų pasiekiamumą, organizuoti medicinos darbuotojų mokymus ir stažuotes keičiantis tarptautine sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo praktika, dalijantis patirtimi apie kokybiškų paslaugų teikimo organizavimą, procedūras. Du automobiliai bus pritaikyti mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti nutolusiose kaimo vietovėse. Mobilioje ambulatorijoje bus suteikiamos visos būtinos paslaugos: atliekami tyrimai - bendras kraujo tyrimas, cukraus ir  cholesterolio kiekis kraujyje, šlapimo tyrimas,  užrašoma širdies kardiograma, gydytojo ir slaugytojos konsultacijos,  apžiūros, išrašomi medikamentai, vykdomi profilaktiniai patikrinimai, informavimai dėl onkologinių ligų, naujagimių ir vaikų priežiūra, konsultacijos susirgus, bus vykdomos profilaktinės programos, t. y. visos medicininės paslaugos, kurios šiuo metu yra suteikiamos ambulatorijose, bus suteikiamos į pacientų gyvenamąsias vietoves atvykusiose mobiliose ambulatorijose.
Vienas automobilis bus pritaikytas mobilių odontologijos paslaugų teikimui  - gydytojas odontologas su padėjėju vyks į atokias kaimo vietoves pagal iš anksto sudarytą grafiką ir teiks šias paslaugas: profilaktinis dantų patikrinimas vaikams,
paaugliams ir suaugusiems, dantų  taisymas, gydymas, skubios pagalbos teikimas, užrašymas į dantų protezavimo eilę.
Įstaigos tikslai yra orientuoti į pacientą, todėl nepaliaujamai jie yra tiriami ir dedamos visos pastangos teikiamų paslaugų, darbo organizavimo tobulinimui, kad pacientai būtų patenkinti teikiamomis paslaugomis, o medicinos darbuotojai dirbtų noriai ir produktyviai.
2019 m. Alytaus rajone veikusius bendruomenės medicinos punktus pakeitus į mobilias medicinos paslaugas namuose, įsitikinta šių paslaugų efektyvumu, todėl neabejojame, kad įsigijus mobilias ambulatorijas bei mobilų odontologinį kabinetą, žengsime dar vieną žingsnį link savo tikslo didinti suteikiamų paslaugų apimtis, jų prieinamumą ir veiksmingumą. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko pacientai atsisako medicininių paslaugų, yra susisiekimo problemos, finansinės ir fizinės galimybės atvykti pas gydytoją į seniūnijos centrą. Mobilios ambulatorijos priartins medicinos paslaugas prie žmonių. Žmonėms, kurie gyvena tolėliau nuo ambulatorijos bus ypatingai patogu, nes nereikės naudotis viešuoju transportu, nereikės prašyti kaimynų, kad pavėžėtų, kadangi medikai atvyks į pacientų gyvenamąsias vietoves ir suteiks reikiamas paslaugas.
 Įgyvendinus projektą medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugos pažeidžiamoms kaimo vietovių grupėms bus pagerintos, padidėjus paslaugų prieinamumui sumažės Alytaus rajono gyventojų socialinė atskirtis ir pagerės gyvenimo kokybė.
 Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos lėšomis. Daugiau apie programą: https://www.eni-cbc.eu/llb/lt/

ES_logotipas

„Mobilių komandų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“

Projekto pavadinimas

„Mobilių komandų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“

Projekto priemonė

Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“

Projekto tikslas

Pagerinti asmenų gyvenimo kokybę, užtikrinant prieinamas, kokybiškas ir savalaikes ambulatorines slaugos paslaugas namuose Alytaus rajono savivaldybės gyventojams.

Projekto veikla

  1. Esamos ilgalaikės priežiūros specialistų komandos aprūpinimas medicinine įranga. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti šią mobilios komandos įrangą: fonendoskopą (5 vnt.); kraujospūdžio matavimo aparatą (5 vnt.); tonometrą akispūdžiui matuoti (1 vnt.); bekontaktį termometrą (5 vnt.); matuoklį gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujyje nustatyti (2 vnt.); matuoklį kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujyje nustatyti (2 vnt.); mobilųjį elektrokardiografą (ne mažiau kaip 12 derivacijų) (2 vnt.); pulsoksimetrą (5 vnt.); gleivių siurbiklį (1 vnt.); otoskopą (2 vnt.); bendrosios praktikos slaugytojo krepšį (5 vnt.); infuzomatą (1 vnt.); nešiojamą kompiuterį (5 vnt.); mobilųjį telefoną (5 vnt.).
  2. Esamos ilgalaikės priežiūros specialistų komandos aprūpinimas transporto priemone. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti: elektrinį automobilį (1 vnt.), elektromobilio įkrovimo stotelę (1 vnt.).

Įgyvendinimo laikotarpis

2024 m. – 2025 m.

Projekto vertė

72 997,98 Eur.

NextGenerationEU
Informacija atnaujinta 2024-05-29 08:53