Kontaktai


Registratūros telefonas: (8 315) 71413

 

Elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šabloną, nenaudojant lietuviškų simbolių:

vardo pirma raidė.pavardė@pspc.lt (v.pavarde@pspc.lt)

PSPC DARBUOTOJŲ TELEFONŲ SĄRAŠAS 

                                                                                            

Administracija

Pareigos

Vardas pavardė

Darbo telefonas

Vieti-nis

Direktorė

Giedrė Ilgūnaitė

71412

401

Direktoriaus pavaduotojas

Albinas Čelkonas

71412

427

Vyriausioji finansininkė

Marytė Mačiukienė

28589

403

Vyresnioji specialistė

Aldona Jegelevičienė

75412

402

Buhalterė

Ona Lisauskienė

28586

405

Administratorė

Jolita Jagorovienė

 

71412

412

Vyresnioji sveikatos statistikė

Asta Andrijauskienė

71089

406

Sveikatos statistikė, kasininkė

Dovilė Berškienė

71089

406

Sandėlininkė

Rimutė Krasinskienė

28586

405

Laboratorija

Vida Bendorytė

Rasa Rinkevičienė

 

70261

407

Darbo saugos specialistas

Giedrius Šimas

28587

404

Kompiuterinių sistemų specialistas

Arvydas Balkus

28587

404

Skiepų kabinetas

Edita Jankauskienė 

28575

426

Vyr. slaugos administratorė

Kristina Vyšniauskienė

72412

425

 

Gyventojus aptarnaujantis skyrius

Pareigos

Vardas pavardė

Darbo telefonas

Vieti-nis

Šeimos gydytoja

Gina Strockė

 

429

Šeimos gydytoja

Vilma Aleknavičiūtė

71641

409

Vidaus ligų gydytoja

Janina Žemaitaitienė

28584

410

Šeimos gydytoja

Daivutė Maršauskienė

28583

411

Šeimos gydytoja

Linutė Barysienė

70884

413

Šeimos gydytoja

Laura Bieliauskaitė-Svetlauskienė

28585

408

Vaikų ligų gydytoja

Vida Milienė

28582

414

Šeimos gydytoja

Indrė Vitkienė

28581

415

Šeimos gydytojas

Antanas Damkus

28583

411

Gyd. akušerė ginekologė

Violeta Adomaitienė

71132

416

Gyd. akušerė ginekologė

Rita Morkūnaitė

28580

417

Gydytoja odontologė

Albina Jurgelevičienė

28579

418

Gydytojas odontologas

Monika Lukošienė

28579

418

Gydytojas chirurgas

Virgilijus Leketas

28578

419

Gydytojas chirurgas

Laimius Misevičius

28578

419

Gydytoja psichiatrė

Justina Morkevičienė

28577

420

Gydytoja psichiatrė

Irena Žilinskienė

28577

420

Vaikų ir paauglių psichiatrė

Vida Niemciennė

28583

428

Psichologė

Kristina Baranauskienė

28576

421

Bendrosios pr. slaugytoja

Žaneta Lingienė

28577

420

Bendrosios pr. slaugytoja

Danutė Agurkienė

28577

420

Socialinis darbuotojas

Edita Jankauskienė

73367

422

Vaikų registratūra

Laimutė Zelenienė

71413

423, 424

Suaugusių registratūra

Lina Čiginskienė

71413

423, 424

Akušerė

Jolanta Žvinakienė

71132

416

Akušerė

Inga Armanavičienė

28580

417

Bendrosios pr. slaugytoja

Asta Paškauskienė

71641

409

Bendrosios pr. slaugytoja

Virginija Vabolienė

28583

411

Bendrosios pr. slaugytoja

Antosė Dailutė Gudaitienė

70884

413

Bendrosios pr. slaugytoja

Vilma Žemaitienė

28585

408

Bendrosios pr. slaugytoja

Julė Vabuolienė

28582

414

Bendrosios pr. slaugytoja

Virginija Vyturienė

28581

415

Bendrosios pr. slaugytoja

Laima Stankevičienė

28581

415

Bendrosios pr. slaugytoja

Ina Giniūnienė

72412

425

Bendrosios pr. slaugytoja

Danguolė Kuniejienė

72412

425

Bendrosios pr. slaugytoja

Irena Mazgelienė

72412

425

 
Ambulatorijos

Daugų ambulatorija

Šeimos gydytoja

Gydytoja odontologė

Sveikatos statistikė

REGISTRATŪRA

Ilona Ališauskaitė

Greta Klimavičienė

Diana Dukštienė

69230

69272

 

28574

 

501

 

502

Butrimonių ambulatorija

Šeimos gydytoja-vedėja

Gydytoja odontologė

Bendrosios pr. slaugytoja

Bendrosios pr. slaugytoja

Laborantė, registratorė

Ateities g. 4, 64430

Honorata Žilinskienė

Ona Tumelienė

Inga Žilinskienė

Dalė Džervienė

Nijolė Balevičiūtė

 

61483

 

 

 

28573

 

503

 

 

 

504

Krokialaukio ambulatorija

Šeimos gydytoja

Gydytoja odontologė

Bendrosios pr. slaugytoja

 

Gina Strockė

Albina Jurgelevičienė

Ina Giniūnienė

 

68303

28572

 

 

506

505

 

Simno ambulatorija

Šeimos gydytoja-vedėja

Slaugytoja

Šeimos gydytoja

Gydytoja odontologė

 

REGISTRATŪRA

Jūratė Overaitytė

Alma Butrimavičienė

Akvilė Jašiskytė

Eglė Čiginskienė

 

28571

60440

28571

28571

60440

 

 

507

509

510

508

Miroslavo ambulatorija

Šeimos gydytojas

Šeimos gydytoja

Med registratorė (klin. Laborantė)

Slaugytojos

 

Gydytoja odontologė

 

 

Antanas Damkus

Linutė Barysienė

Danguolė Kvederevičienė

Vilma Dimšienė

Dalė Gegužienė

Violeta Antanavičienė

 

 

28570

28570

66394

66394

 

511

511

512

513

 

Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė  

Vidaus ligų gydytojas

Egidijus Šerelis

69352

516

Ūkio dalies vedėjas

Mindaugas Kamarauskas

 

521

Šeimos gydytoja

Ilona Ališauskaitė

69352

516

Vyriausioji slaugos administratorė

Lina Makarevičienė

69284

514

Bendrosios prakt. Slaugyt. Postas, virtuvė

 

69135

515

 

BPG kabinetai

Makniūnų BPG kabinetas

Vidaus ligų gydytoja

Bendrosios pr. slaugytoja

Gydytoja odontologė

 

Janina Žemaitaitienė

Vilma Visockienė

Laimutė Aukškalnienė

28569

 

 

517

Pivašiūnų BPG kabinetas

Šeimos gydytoja

Gydytoja odontologė

Bendrosios pr. slaugytoja

 

Daivutė Maršauskienė

Gytė Paltarokaitė

Jolita Junevičienė

 

29338

 

522

519
Puslapis "Kontaktai" atnaujintas 2020-09-09